ZONEINDELING AF BLOCS & WALLS

(English below)

OBS: NYE REGLER I BLOCS & WALLS
Grundet lokalt forsamlingsforbud på 50 personer i Københavnsområdet er der nye regler i Blocs & Walls:

- KUN 50 personer i hver zone

- Ingen opholdspladser i caféen

- Ændret adgangsforhold i hverdage:
   10.00 – 15.00: Adgang for medlemmer, titurskort og dagsbilletter (7.00 – 15.00 om onsdagen)
   15.00 – 23.00: KUN ADGANG FOR MEDLEMMER AF BLOCS & WALLS

- Ændret adgangsforhold i weekender:
   10.00 – 16.00: KUN ADGANG FOR MEDLEMMER AF BLOCS & WALLS
   16.00 – 22.00: Adgang for medlemmer, titurskort og dagsbilletter

Vi henstiller til at man ikke opholder sig i Blocs & Walls, men kun benytter hallen til klatring og klatrerelaterede aktiviteter.

Man kan tilgå caféen, indtjekning og parkeringstablets fra begge zoner.
Man kan også tilgå toiletter og omklædningsrum fra begge zoner, men vær opmærksom på at toiletter og omklædning er gennemgangsområde og ikke et område til ophold.

Vi henstiller til at zonerne ikke krydses.

Blocs & Walls rammer er fortsat følgende:
- Opstillede vaske ved ind- og udgang
- Opstillede spritdispensere ved ind- og udgang
- Hyppig rengøring
- Jævnlig udluftning
- Ingen adgang hvis du har symptomer på COVID-19 eller har været ude at rejse i lande som Udenrigsministeriet fraråder

Inden klatring:
- Vi anbefaler du møder omklædt og medbring kun det nødvendige
- Barnevogne og andre rekvisitter kan ikke medbringes i hallen mellem kl. 16 og 20
- Vask hænder ved de opstillede vaske ved indgangen
- Hold god afstand til andre og tag hensyn
- Tjek ind i caféen, følg skilte og personalets anvisninger

Under klatring:
- Undgå at samles i større grupper
- Hold god afstand til andre og tag hensyn
- Medbring sprit så du jævnligt kan spritte af under klatring
- Toiletter kan benyttes

 

English:

NB: NEW GUIDELINES IN BLOCS & WALLS
Due to the new local restriction of 50 people in the Copenhagen area, new rules apply in Blocs & Walls:

- ONLY 50 people in each zone

- No seating in the café

- Changed entrance on weekdays:
   10.00 – 15.00: Entrance for members, 10-trip cards and day tickets (7.00 - 15.00 Wednesdays)
   15.00 – 23.00: ONLY ENTRANCE FOR MEMBERS OF BLOCS & WALLS 

- Changed entrance on weekends:
   10.00 – 16.00: ONLY ENTRANCE FOR MEMBERS OF BLOCS & WALLS
   16.00 – 22.00: Entrance for members, 10-trip cards and day tickets (16.00 - 20.00 Saturdays)

We ask you not to stay in Blocs & Walls outside of your climbing activities and only use Blocs & Walls for climbing and climbing related activities.

The cafe, check-in and parking tablets are accessible from both zones.
Toilets and changing rooms are also accessible from both zones but note, that these are transit zones. Do not stop here to make conversation.

We ask you not to cross the zones.

Blocs & Walls actions are still as follows:
- Sinks at entrance and exit
- Arranged sanitize dispensers at entrance and exit
- Frequent cleaning
- Regular venting
- No entry if you have symptoms of COVID-19 or if you have traveled in countries the Ministry of Foreign Affairs of Denmark advise against

Before climbing:
- We recommend that you arrive changed and bring only what is needed
- Strollers and other props cannot be brought into the gym between 4 pm and 8pm
- Wash hands at the sinks at the entrance
- Keep a good distance to others and pay attention
- Check in, follow signs and staff instructions

Climbing:
- Avoid gathering in larger groups
- Keep a good distance to others and pay attention
- Bring your own alcohol-based sanitizer hand rub and use often during climbing
- Toilets can be used