ORDENS- OG SIKKERHEDSREGLER i DBKKs klatrehal Blocs & Walls

 1. Kun personer som har bestået et sikringstjek af DBKKs personale og er i besiddelse af et sikringskort, må sikre topreb, sikre ved føring og/eller føre ruter i Blocs & Walls
 2. Du skal have et sikringscertifikat fra Dansk Klatreforbund eller tilsvarende for at kunne få fortaget et sikringstjek
 3. Personligt klatreudstyr skal være kommercielt fremstillet og godkendt efter UIAA standarder
 4. DBKKs personales anvisninger skal altid følges
 5. Man må ikke opholde sig på madrasserne under bouldervæggene
 6. Hvis der observeres usikker adfærd, har DBKKs personale retten til at bede klatrere om yderligere et sikringstjek eller -kursus
 7. DBKKs personale har retten til at bortvise gæster fra Blocs & Walls, hvis deres adfærd findes upassende eller er til fare for dem selv eller andre
 8. Nødudgangene skal holdes fri og må kun åbnes i nødstilfælde
 9. Indrapporter altid løse greb, problemer eller andre farer til DBKKs personale i Blocs & Walls
 10. Alle uheld eller skader på udstyr skal straks indrapporteres til DBKKs personale
 11. Overtøj, sko og tasker skal altid opbevares i omklædningsrummene
 12. Børn/unge under 14 år, der ikke er medlem af DBKK, må ikke klatre i Blocs & Walls på egen hånd
 13. Kun DBKKs instruktører må undervise/instruere i sikringsteknik, og kun ved kurser udbudt af DBKK
 14. Det er ikke muligt for eksterne aktører at facilitere aktiviteter i Blocs & Walls uden en aftale herom. Dette omfatter også aktører som er medlemmer af DBKK
 15. Større grupper bedes kontakte vores administration for mulighed for at klatre i Blocs & Walls
 16. DBKKs personale har retten til at kunne afvise større grupper som ikke forud har indgået aftale med vores administration om klatring i Blocs & Walls
 17. Du skal klatre med klatresko
 18. Særlige klatreaktiviteter og træning af specialfærdigheder kan kun finde sted efter forudgående aftale med vores administration
 19. Man må ikke være påvirket af alkohol, euforiserende stoffer eller lægemidler mærket med rød advarselstrekant (se: emballage) når man klatrer i Blocs & Walls
 20. Rygning er ikke tilladt. Hverken i hallen eller i indgangspartierne
 21. Dyr er ikke tilladt i DBKKs klatrehal Blocs & Walls
 22. Minimér venligst brugen af løs kalk
 23. Som DBKK-medlem kan du medbringe op til 4 (betalende) gæster – venner/familie. Hvis du har Blocs & Walls grønne/røde sikringskort må du toprebssikre de

VIGTIGT VED BØRN OG UNGE
• Børn under 3 år må ikke klatre på højvæggene
• Børn under 14 år skal være ifølge med en voksen
• Hver voksen må maksimalt have ansvar for fire børn ved besøg i Blocs & Walls. Den voksne skal til stadighed have opsyn med børnene
• Børn og unge under 16 år må ikke opholde sig i fitness området og i campus området
• Ingen løb i hallen

BOULDERING
• Hold faldzonerne frie
• Ophold på bouldermadrasserne er kun tilladt når du klatrer
• Hvis muligt, nedklatre altid, før du springer ned

TOPREBS KLATRING
• For at sikre en toprebs klatrer skal du have et grønt eller rødt sikringskort udstedt af Blocs & Walls. Sikringskortet skal sidde synligt i din sele
• Klatrere er ansvarlige for at anvende den sikringsteknik og den bremse de er blevet testet og godkendt i
• Gæster uden et sikringskort må gerne klatre i topreb hvis de sikres af en person med et godkendt Blocs & Walls sikringskort

FØRING
• For at føre en rute eller sikre en person der fører en rute, skal du have et rødt sikringskort udstedt af Blocs & Walls. Sikringskortet skal sidde synligt i din sele
• Klatrere er ansvarlige for at anvende den sikringsteknik og den bremse de er blevet testet og godkendt i

ER DU I TVIVL OM BLOCS & WALLS ORDENS- OG SIKKERHEDSREGLER, ER DU MEGET VELKOMMEN TIL AT
KONTAKTE OS PÅ: MAIL@BLOCS-WALLS.DK

Praktisk info om sikringskort i Blocs & Walls – det betyder farverne


Voksen (15+ år)
Det grønne sikringskort
Det må du:
Sikre toprebsklatring uden for holdtræning
Sådan får du kortet:
Gennem træneren på dit hold eller ved et sikringstjek af Blocs & Walls personale mod forevisning af kursusbevis fra Dansk Klatreforbund

Det røde sikringskort
Det må du:
Føre ruter og sikre førstemandsklatring uden for holdtræning
Sådan får du kortet:
Gennem træneren på dit hold eller ved et sikringstjek af Blocs & Walls personale mod forevisning af kursusbevis fra Dansk Klatreforbund


Børn/unge (under 15 år)
Niveau 1 – det gule sikringskort
Det må du:
Klatre topreb og arbejde med at lære sikringsteknikker når du er på dit hold
Sådan får du kortet:
Gennem træneren på dit hold

Niveau 2 – det lyserøde sikringskort
Det må du:
a) Sikre toprebsklatring når du er på hold
b) Sikre toprebsklatring uden for holdtræning, når der er en person (18+ år) med et grønt/rødt sikringskort ved siden af dig
Sådan får du kortet:
Gennem træneren på dit hold

Niveau 3 – det blå sikringskort
Det må du:
a) føre ruter og arbejde med at lære sikringsteknikker når du er på dit hold
b) føre ruter uden for hold træning, når der er en person (18+år) med et grønt/rødt sikringskort ved siden af dig
Sådan får du kortet:
Gennem træneren på dit hold

Niveau 4 – det orange sikringskort
Det må du:
a) Føre ruter uden for holdtræningen, når du er sikret af en person (18+ år) med et rødt sikringskort
b) Sikre og føre ruter uden for holdtræning, når du er sikret af en person med orange sikringskort når der er en person (18+år) med et grønt/rødt sikringskort ved siden af dig
Sådan får du kortet:
Gennem træneren på dit hold


Medarbejder kort
Guld kortet – træner og instruktør kort
Det må du:
a) Træne klubbens hold
b) Undervise i sikkerhed (i overensstemmelse med dit instruktør niveau) – udlevere sikringskort
c) arbejde med event inden for dit aktuelle uddannelsesniveau og med de kontraktlige aftalte arbejdsopgaver
d) inddrage sikringskort hvis du observerer brud på almindelig sikkerhed
Sådan får du kortet:
Udleveres i forbindelse med ansættelse hos foreningen Dansk Bjerg- og Klatreklub

Sølv kort – Junior hjælpetræner
Det må du:
a) Træne klubbens hold i samarbejde med en træner med Guld kort
b) Assistere i undervisning i sikkerhed på hold
Sådan får du kortet:
Udleveres i forbindelse med ansættelse hos foreningen Dansk Bjerg- og Klatreklub

DU SKAL BÆRE DIT SIKRINGSKORT SYNLIGT I SELEN, NÅR DU KLATRER I HALLEN

Ring eller skriv en mail 

Du er altid velkommen til at ringe til os, hvis du har nogen spørgsmål eller skrive en mail.
Hvis du har lyst til at komme forbi og se vores faciliteter og tale med en i informationen, så er du også meget velkommen til det.