Medlemsbetingelser DBKKs klatrehal Blocs & Walls
(Gældende fra den 1. januar 2019)

1. Medlemskabet    
Et medlemskab er personligt, og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. Misbrug af medlemskab/kort,
kan medføre advarsel og evt. bortvisning. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer,
bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til DBKKs personale. Det er medlemmets eget ansvar,
at DBKK til hver en tid har medlemmets korrekte kontaktoplysninger. 

 • 1 b. Børn (0-11 år)   
  Børn i alderen 0-11 år kan træne i Blocs & Walls til rabatteret pris med et børnemedlemskab indtil den dag de fylder 12 år.
  Herefter ændres medlemskabet til et juniormedlemskab med tilhørende prisstigning.
 • 1 c. Juniorer (12-17 år)
  Personer i alderen 12-17 år kan træne til rabatteret pris med et juniormedlemskab.

  Efter det fyldte 18. år stiger prisen for medlemskabet til gældende normalpris for 18+ medlemskab. 
 • 1 d. Børne- og juniormedlemskab
  Ved oprettelsen af børne- og juniormedlemskab accepterer forældre/værge at barnet/den unge automatisk

  bliver medlem af foreningen Dansk Bjerg- og Klatreklub (DBKK).

2. Medlemskort
Mister eller beskadiger man sit medlemskort, skal det straks meddeles til personalet i Blocs & Walls.

Herefter udfærdiges et nyt kort mod betaling af den til enhver tid gældende pris.

3. Helbredstilstand og personskade
Al træning og klatring sker på eget ansvar. Medlemmer er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand,

der tillader deltagelse i aktiviteter i Blocs & Walls. DBKK tager ikke ansvar for personskader som følge af
ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangel på samme.

4. Varighed    
Medlemskabet er løbende og fortsætter til det opsiges. Et medlemskab kan til enhver tid opsiges
ved skriftlig henvendelse til mail@blocs-walls.dk med et opsigelsesvarsel på løbende måned + 1 måned.  NB.:
Dog skal berosatte medlemsskaber være aktive før de kan opsiges.  
Års-medlemskaber udløber med udgangen af den periode, der er betalt for og kan ikke opsiges.

5. Værdigenstande
DBKK anbefaler, at alle værdigenstande opbevares aflåst i skab under træning i Blocs & Walls.

DBKK bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade. 

6. Ordens- og sikkerhedsregler i Blocs & Walls
Det til enhver tid gældende ordensreglement samt anvisninger givet af DBKKs personale skal altid følges.

Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning. Racistiske eller nedladende udtalelser medfører øjeblikkelig bortvisning.
Medlemmer og gæster af hallen skal benytte de tilhørende omklædningsfaciliteter til alt ikke klatrerelateret tøj og effekter.

7. Berosatte perioder
Medlemskabet kan i medlemskabsperioden sættes i bero en gang af maks. 6 måneders varighed pr. år.

Medlemskabet sættes i bero ved skriftlig henvendelse på: mail@blocs-walls.dk senest 16 dage inden starten af bero perioden.
Hvis du ønsker at genaktivere medlemskabet inden berosætningen slutter skal du skrive en mail til mail@blocs-walls.dk.
Der betales et bero gebyr på 100 kr. for berosættelsen.

8. Ændring af medlemsbetingelser
DBKK kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 45 dage. Ved væsentlige ændringer i medlemsvilkårene varsles medlemmet

via nyhedsbrev samt opslag i Blocs & Walls og på hjemmesiden. Medlemmet er til enhver tid underlagt den seneste version af medlemsbetingelserne,
som kan findes på Blocs & Walls hjemmeside. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab til DBKK, som følge af vilkårsændringerne,
er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter de til enhver tid gældende regler.

9. Offentlig/privat arrangement
Ønsker man at afholde et arrangement skal man kontakte DBKKs administration for nærmere information. Send en mail til event@blocs-walls.dk.

10. Instruktion og undervisning
Man må ikke lære hinanden at sikre toprebs klatring eller 1. mandsklatring.

Kun DBKKs instruktører må varetage denne opgave på kurser udbudt af DBKK i hallen Blocs & Walls.

11. Sikringskort
Sikringskort udstedes af DBKKs personale efter et bestået sikringstjek. Sikringskortet skal til enhver tid bæres synligt i selen, når man klatrer i Blocs & Walls.

Ring eller skriv en mail 

Du er altid velkommen til at ringe til os, hvis du har nogen spørgsmål eller skrive en mail.
Hvis du har lyst til at komme forbi og se vores faciliteter og tale med en i informationen, så er du også meget velkommen til det.