Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Bjerg- og Klatreklub d. 24.4.2018

Tirsdag d. 24. april kl. 18.30 i multifunktionsrummet, Blocs & Walls

Kære medlemmer, Husk at der er generalforsamling tirsdag d. 24. april. kl. 18.30 i Blocs & Walls.
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere (5 stk.)
 4. Bestyrelsens beretning samt beretning fra udvalg nedsat af bestyrelsen eller generalforsamlingen
 5. Kassereren forelægger det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
 6. Bestyrelsens forslag til budget samt forslag til kontingent for medlemmer til godkendelse (bestyrelsen foreslår uændret kontingent)
 7. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer
  • 7a) Forslag fra bestyrelsen om gyldighedsperiode for klippekort til Blocs & Walls
  • 7b) Forslag fra bestyrelsen om mandat til at gå videre med projekt om bygning af mere højvæg i Blocs & Walls inden for en ramme af 2,5 millioner kroner
 8. Valg til bestyrelsen
  Morten Damkjær Nielsen – genopstiller
  Jan Bønding – genopstiller
  Niels Riegels – genopstiller
  Erik Vilen – genopstiller
  Martin Harss – genopstiller
  Tinne Ersted Rasmussen – ikke på valg
  Derudover opstiller Susanne Kähler til valg til bestyrelsen.
 9. Valg af revisor
 10. Valg af bestyrelse i Refshaleøens klatrehal samt godkendelse af regnskab i foreningen
 11. Eventuelt

Du kan læse baggrund m.m. for de enkelte forslag her.

Årsregnskab 2017 her.

Forslag til budget 2018 her.

Hvis du er forhindret i at komme kan du give fuldmagt til et andet medlem, du kan hente fuldmagtsblanket her.

Generalforsamlingsreferater

Ring eller skriv en mail 

Du er altid velkommen til at ringe til os, hvis du har nogen spørgsmål eller skrive en mail.
Hvis du har lyst til at komme forbi og se vores faciliteter og tale med en i informationen, så er du også meget velkommen til det.