Tilmelding

Meld dig ind!

Som medlem af Blocs & Walls kan du i åbningstiden benytte dig frit af vores mere end 2000m² klatrevæg og nye lækre faciliteter.

Du kan melde dig ind i Blocs & Walls i selve klatrehallen eller via vores online system.

Forlængelse af medlemskab

For at forlænge eksisterende medlemsskaber kan brugere logge ind med:

Brugernavn: DBKK-medlemsnummer
Password: de første 4 cifre i din fødselsdag (ddmm)

Som medlem af Blocs & Walls bliver du efter 3 måneder automatisk medlem af Dansk Bjerg- og Klatreklub og kan deltage i diverse aktiviteter og ture.

Læs mere om Dansk Bjerg- og Klatreklub på foreningens egen hjemmeside.

Medlemsbetingelser

1. Medlemskabet:

Et medlemskab er personligt, og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. Misbrug af medlemskab/kort, kan medføre advarsel og evt. bortvisning. For at kunne fastslå medlemmets identitet, opbevares et foto af medlemmet sammen med de øvrige personoplysninger. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til Blocs & Walls. Det er medlemmets eget ansvar, at Blocs & Walls til hver en tid har medlemmets korrekte kontaktoplysninger.

1 b. Børn (0-10 år):


Børn i alderen 0-10 år kan træne til rabatteret pris med et Børne-medlemskab indtil den dag, de fylder 11 år. Herefter stiger prisen for medlemskabet til Blocs and Walls junior medlemskab.

1 c. Juniorer (11-17år):


Personer i alderen 11-17 år kan træne til rabatteret pris med et JUNIOR-medlemskab. Herefter stiger prisen for medlemskabet til Blocs & Walls gældende normalpris for medlemskab.

2. Medlemskort:


Mister eller beskadiger man sit medlemskort, skal det straks meddeles til Blocs & Walls som udfærdiger et nyt kort mod betaling af den til enhver tid gældende pris.

3. Helbredstilstand og personskade:


Al træning sker på eget ansvar. Alle førstegangstrænende bør konsultere en træningsvejleder inden træningen påbegyndes. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Blocs & Walls. Blocs & Walls tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

4. Varighed:

Medlemskabet er løbende og fortsættes til det opsiges. Et medlemskab kan til enhver tid opsiges ved skriftelig henvendelse til mail@blocs-walls.dk med et opsigelses varsel på løbende måned + 1 måned.  NB. Dog skal berosatte medlemsskaber skal være aktive før de kan opsiges.  Årsmedlemskaber udløber med udgangen af den periode, der er betalt for. Endvidere skal man være opmærksom på at børne og junior medlemskaberne ophører automatisk efter 6 måneder, hvor de skal tegnes på ny. Dette gøres i cafén.

5. Værdigenstande:

Blocs & Walls anbefaler, at alle værdigenstande opbevares aflåst i skab under træning. Blocs & Walls bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade.

6. Ordensregler:


Det til enhver tid gældende ordensreglement samt anvisninger givet af Blocs & Walls personale skal altid følges. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning.

Racistiske eller nedladende udtalelser medfører øjeblikkelig bortvisning.
Medlemmer og gæster af hallen skal benytte de tilhørende garderober til alt ikke klatrerelateret tøj og effekter.

7. Bero-perioder:

Medlemskabet kan i medlemskabsperioden sættes i bero en gang á maks. 6 måneders varighed pr. år. Medlemskabet sættes i bero ved skriftlig henvendelse på mail mail@blocs-walls.dk senest 16 dage inden starten af bero-perioden. Der betales et bero gebyr på 100kr.

8. Ændring af medlemsbetingelser:

Blocs & Walls kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 45 dage. Ved væsentlige ændringer i medlemsvilkårene varsles medlemmet via e-mail samt opslag i centeret og på hjemmesiden. Medlemmet er til enhver tid underlagt den seneste version af medlemsbetingelserne, som kan findes på Blocs & Walls hjemmeside. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af vilkårsændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab.

9. Offentlig/privat arrangement:    

Ønsker man at afholde et arrangement skal man kontakte Blocs & Walls for nærmere information. Send en mail til mail@blocs-walls.dk.

10. Man må ikke lærer hinanden at sikre i topreb eller 1. mandsklatring. Kun Blocs & Walls instruktører må varetage denne opgave.

11. Du skal have dit røde sikringskort synligt i selen, når du klatrer i hallen.

Administrér dine hold og kurser

Log ind, så du kan ændre dine hold og kurser

Ring eller skriv en mail 

Du er altid velkommen til at ringe til os, hvis du har nogen spørgsmål eller skrive en mail.
Hvis du har lyst til at komme forbi og se vores faciliteter og tale med en i informationen, så er du også meget velkommen til det.