Sikkerhed & ordensregler

ORDENS- OG SIKKERHEDSREGLER i DBKKs klatrehal Blocs & Walls

 1. Du skal have et sikringscertifikat fra Dansk Klatreforbund eller tilsvarende for at kunne få fortaget et sikringstjek
 2. Kun personer som har været igennem et sikringstjek af DBKKs personale og er i besiddelse af et sikringskort, må sikre topreb, sikre ved føring og/eller føre ruter i Blocs & Walls
 3. Kun DBKKs instruktører må undervise/instruere i sikringsteknik, og kun ved kurser udbudt af DBKK
 4. Det er ikke muligt for eksterne aktører at facilitere aktiviteter i Blocs & Walls uden en aftale herom. Dette omfatter også medlemmer af DBKK
 5. DBKK forbeholder sig retten til at bede klatrere om endnu et sikringstjek eller til at tage endnu et sikringskursus, hvis der observeres en adfærd der kan udsætte vedkommende selv eller andre for fare
 6. Personligt klatreudstyr skal være kommercielt fremstillet udstyr og godkendt efter UIAA standarder
 7. Som DBKK medlem kan du medbringe op til 4 venner/familie medlemmer. Hvis du har Blocs & Walls grønne/røde sikringskort må du toprebssikre dem
 8. Børn/unge under 14 år, der ikke er medlem af DBKK, må ikke klatre i Blocs & Walls på egen hånd
 9. Du skal klatre med klatresko
 10. Minimér venligst din brug af løs kalk mest muligt
 11. Indrapporter altid løse greb, madras problemer eller andre farer til DBKKs personale i Blocs & Walls
 12. Alle uheld eller skader på udstyr skal straks indrapporteres til DBKKs personale
 13. Husk at al klatring kan resultere i ikke forventede og-/eller akavede fald
 14. Overtøj, sko og tasker skal altid opbevares i omklædningsrummene
 15. Nødudgangene skal holdes fri og må ikke åbnes
 16. Rygning er ikke tilladt hverken i hallen eller i indgangsdørene
 17. Dyr er ikke tilladt i DBKKs klatrehal Blocs & Walls
 18. DBKKs personales anvisninger skal altid følges
 19. Større grupper bedes kontakte os for mulighed for at klatre i Blocs & Walls
 20. DBKKs personale forbeholder sig retten til at kunne afvise større grupper som ikke forud har indgået aftale med os om klatring i Blocs & Walls
 21. DBKKs personale forbeholder sig retten til at bortvise gæster fra Blocs & Walls, hvis deres adfærd findes upassende eller er til fare for dem selv eller andre

VIGTIGT VED BØRN OG UNGE
• Børn under 3 år må ikke klatre på højvæggene
• Børn under 14 år skal være ifølge med en voksen
• Hver voksen må maksimalt have ansvar for fire børn ved besøg i Blocs & Walls. Den voksne skal til stadighed have opsyn med børnene
• Børn og unge under 16 år må ikke opholde sig i fitness området og i campus området
• Ingen løb i hallen

BOULDERING
• Hold faldzonerne frie
• Ophold på bouldermadrasserne er kun tilladt når du klatrer
• Hvis muligt, nedklatre altid, før du springer ned

TOPREBS KLATRING
• For at sikre en toprebs klatrer skal du have et grønt eller rødt sikringskort udstedt af Blocs & Walls. Sikringskortet skal sidde synligt i din sele
• Klatrere er ansvarlige for at anvende den sikringsteknik og den bremse de er blevet testet og godkendt i
• Gæster uden et sikringskort må gerne klatre i topreb hvis de sikres af en person med et godkendt Blocs & Walls sikringskort

FØRING
• For at føre en rute eller sikre en person der fører en rute, skal du have et rødt sikringskort udstedt af Blocs & Walls. Sikringskortet skal sidde synligt i din sele
• Klatrere er ansvarlige for at anvende den sikringsteknik og den bremse de er blevet testet og godkendt i

ER DU I TVIVL OM BLOCS & WALLS ORDENS- OG SIKKERHEDSREGLER, ER DU MEGET VELKOMMEN TIL AT
KONTAKTE OS PÅ: MAIL@BLOCS-WALLS.DK

Praktisk info om sikringskort i Blocs & Walls – det betyder farverne


Voksen (15+ år)
Det grønne sikringskort
Det må du:
Sikre toprebsklatring uden for holdtræning
Sådan får du kortet:
Gennem træneren på dit hold eller ved et sikringstjek af Blocs & Walls personale mod forevisning af kursusbevis fra Dansk Klatreforbund

Det røde sikringskort
Det må du:
Føre ruter og sikre førstemandsklatring uden for holdtræning
Sådan får du kortet:
Gennem træneren på dit hold eller ved et sikringstjek af Blocs & Walls personale mod forevisning af kursusbevis fra Dansk Klatreforbund


Børn/unge (under 15 år)
Niveau 1 – det gule sikringskort
Det må du:
Klatre topreb og arbejde med at lære sikringsteknikker når du er på dit hold
Sådan får du kortet:
Gennem træneren på dit hold

Niveau 2 – det lyserøde sikringskort
Det må du:
a) Sikre toprebsklatring når du er på hold
b) Sikre toprebsklatring uden for holdtræning, når der er en person (18+ år) med et grønt/rødt sikringskort ved siden af dig
Sådan får du kortet:
Gennem træneren på dit hold

Niveau 3 – det blå sikringskort
Det må du:
a) føre ruter og arbejde med at lære sikringsteknikker når du er på dit hold
b) føre ruter uden for hold træning, når der er en person (18+år) med et grønt/rødt sikringskort ved siden af dig
Sådan får du kortet:
Gennem træneren på dit hold

Niveau 4 – det orange sikringskort
Det må du:
a) Føre ruter uden for holdtræningen, når du er sikret af en person (18+ år) med et rødt sikringskort
b) Sikre og føre ruter uden for holdtræning, når du er sikret af en person med orange sikringskort når der er en person (18+år) med et grønt/rødt sikringskort ved siden af dig
Sådan får du kortet:
Gennem træneren på dit hold


Medarbejder kort
Guld kortet – træner og instruktør kort
Det må du:
a) Træne klubbens hold
b) Undervise i sikkerhed (i overensstemmelse med dit instruktør niveau) – udlevere sikringskort
c) arbejde med event inden for dit aktuelle uddannelsesniveau og med de kontraktlige aftalte arbejdsopgaver
d) inddrage sikringskort hvis du observerer brud på almindelig sikkerhed
Sådan får du kortet:
Udleveres i forbindelse med ansættelse hos foreningen Dansk Bjerg- og Klatreklub

Sølv kort – Junior hjælpetræner
Det må du:
a) Træne klubbens hold i samarbejde med en træner med Guld kort
b) Assistere i undervisning i sikkerhed på hold
Sådan får du kortet:
Udleveres i forbindelse med ansættelse hos foreningen Dansk Bjerg- og Klatreklub

DU SKAL BÆRE DIT SIKRINGSKORT SYNLIGT I SELEN, NÅR DU KLATRER I HALLEN

Ring eller skriv en mail 

Du er altid velkommen til at ringe til os, hvis du har nogen spørgsmål eller skrive en mail.
Hvis du har lyst til at komme forbi og se vores faciliteter og tale med en i informationen, så er du også meget velkommen til det.